fie.nipa, Alarobia. month:8 18, 2010

JOT Agyeman

John Osei Tutu Agyeman mdia iza?


Mdia lehilahy izy. mdia Talata. Jiona 28, 1966 [his] fitsingerenan'ny andro nahaterahan


Nanoratra "Asanteman" John Osei Tutu Agyeman, teatra. Mdia [his] tanindrazana Ghana. Tia an'i [his] tanindrazana izy.


Mamaky isan'andro izy. Olona tsara izy.


Tia an'i JOT Agyeman isika.


Mailaka | Facebook