Teny Anio: Hetra

amaky

Teny Anio: Hetra

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "hetra" in Malagasy hetra Malagasy nom.1.2 mandoa vola ny hetra

Teny Anio: Tranonkala

amaky

Teny Anio: Tranonkala

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "tranonkala" in Malagasy tranonkala Malagasy nom.1.2 ny tranonk

Teny Anio: Mpanjifa

amaky

Teny Anio: Mpanjifa

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "mpanjifa" in Malagasy mpanjifa Malagasy nom.1.2 mpanjifa tsara

Teny Anio: Mailaka

amaky

Teny Anio: Mailaka

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "mailaka" in Malagasy mailaka Malagasy nom.1.2 manatonta ny mai

Raharaham-Barotra Tsara

amaky

Raharaham-Barotra Tsara

Learn new vocabulary from the Malagasy Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good b

Teny Anio: Simia

amaky

Teny Anio: Simia

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "simia" in Malagasy simia Malagasy nom.2 ny siansa ny vola madin

Teny Anio: Hidrozena

amaky

Teny Anio: Hidrozena

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "hidrozena" in Malagasy hidrozena Malagasy sci Malagasy Fizah

Teny Anio: Elektrona

amaky

Teny Anio: Elektrona

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "elektrona" in Malagasy elektrona Malagasy sci Malagasy Fizah

Teny Anio: Atoma

amaky

Teny Anio: Atoma

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "atoma" in Malagasy atoma Malagasy sci Malagasy Fizahanteny