Teny Anio: Mailaka

amaky

Teny Anio: Mailaka

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "mailaka" in Malagasy mailaka Malagasy nom.1.2 manatonta ny mai

Raharaham-Barotra Tsara

amaky

Raharaham-Barotra Tsara

Learn new vocabulary from the Malagasy Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good b

Teny Anio: Simia

amaky

Teny Anio: Simia

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "simia" in Malagasy simia Malagasy nom.2 ny siansa ny vola madin

Teny Anio: Hidrozena

amaky

Teny Anio: Hidrozena

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "hidrozena" in Malagasy hidrozena Malagasy sci Malagasy Fizah

Teny Anio: Elektrona

amaky

Teny Anio: Elektrona

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "elektrona" in Malagasy elektrona Malagasy sci Malagasy Fizah

Teny Anio: Atoma

amaky

Teny Anio: Atoma

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "atoma" in Malagasy atoma Malagasy sci Malagasy Fizahanteny

Teny Anio: Helioma

amaky

Teny Anio: Helioma

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "helioma" in Malagasy helioma Malagasy sci Malagasy Fizahante

Teny Anio: Protona

amaky

Teny Anio: Protona

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "protona" in Malagasy protona Malagasy sci Malagasy Fizahante

Teny Anio: Netrona

amaky

Teny Anio: Netrona

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "netrona" in Malagasy netrona Malagasy sci Malagasy Fizahante