Malagasy kasahorow: Ividy Boky.

Malagasy-English, English-MalagasyModern Malagasy Dictionary: Malagasy-English, English-Malagasy
A concise introduction to the Malagasy languageModern Malagasy: A concise introduction to the Malagasy language
Malagasy-English, English-MalagasyMalagasy Learner's Dictionary: Malagasy-English, English-Malagasy