Matio 19:14

amaky

Matio 19:14

Tia an'i zanaka tsirairay Jesoa. #Jesoa #tia #tsirairay #zanaka