fie.nipa,

Ananse Sy Ny Vilany Ny Fahendrena

Nila ny fahendrena ny ny erantany Ananse.
Oo, aa, ny fahendrena ny ny erantany.

Npanao vilany sy drafitra izy.
Oo, aa, vilany sy drafitra.

"Hafeniko ny fahendrena, ao ny vilany aho."
Oo, aa, ny fahendrena, ao ny vilany.

"Hafeniko ny vilany, eny ambony hazo aho."
Oo, aa, ny vilany, eny ambony hazo.

Nianika ny hazo Ananse, ny vilany, eny ambony ny vavony ny.
Oo, aa, ny vilany, eny ambony ny vavony ny.

Nahita Ananse, eny ambony ny hazo Ntikuma.
Oo, aa, Ananse, eny ambony ny hazo.

Nihomehy "ha ha ha" izy!
Oo, aa, "ha ha ha".

Nnalatsak'i ny vilany ny fahendrena Ananse.
Oo, aa, ny vilany ny fahendrena.

Nnaparitaky hatramin'ny olona tsirairay fahendrena.
Oo, aa, hatramin'ny olona tsirairay.

Manana ny sasany fahendrena ny tsirairay.
Oo, aa, ny sasany fahendrena.

Malagasy Dictionary

mila
fahendrena
erantany
mpanao
vilany
drafitra
mafeniko
hazo

Malagasy Library

English: My First Malagasy Ananse Story

<< Previous | Next >>