fie.nipa,

Fandriana

Anarana: fandriana

Manao ahoana fandriana.
Eny, fandriana.

Vorona?
Tsia.

Hazo?
Tsia.

Solosaina?
Tsia.

Ny masoandro?
Tsia.

Zazalahy?
Tsia.

Fandriana?
Eny.

Malagasy Dictionary

  1. fandriana
  2. zazalahy
  3. ny masoandro
  4. solosaina
  5. hazo
  6. vorona
<< Previous | Next >>