fie.nipa,

Fulaira 1:1

Mianatra fiteny roa Afrikana vaovao ny.