Teny Anio: Rariny

amaky

Teny Anio: Rariny

Fampidirana ao anaty fiteny isakiny. Malagasy Manana faniriana aho. Mila demokrasia aho. Mihaona pol

Teny Anio: Politisiana

amaky

Teny Anio: Politisiana

Fampidirana ao anaty fiteny isakiny. Malagasy Manana faniriana aho. Mila demokrasia aho. Mihaona pol

Sekoly

amaky

Sekoly

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "sekoly" in Malagasy sekoly Malagasy nom.2 ny sekoly nao Indefi

Teny Anio: Demokrasia

amaky

Teny Anio: Demokrasia

Fampidirana ao anaty fiteny isakiny. Malagasy Manana faniriana aho. Mila demokrasia aho. demokrasia

Nyamfowa 3:15

amaky

Nyamfowa 3:15

Dia ny lalana, ny fahamarinana sy ny fiainana fampidirana. #fampidirana #lalana #fahamarinana #fi

Teny Anio: Liona

amaky

Teny Anio: Liona

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "liona" in Malagasy liona Malagasy nom.2 manana rambo liona Ind

Teny Anio: Hala

amaky

Teny Anio: Hala

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "hala" in Malagasy hala Malagasy nom.2 ny hala ny Indefinite ar

Teny Anio: Voay

amaky

Teny Anio: Voay

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "voay" in Malagasy voay Malagasy nom.2 tia an'i rano voay Indef

Teny Anio: Rajako

amaky

Teny Anio: Rajako

Ianatra fitiavana, andro isakiny.: "rajako" in Malagasy rajako Malagasy nom.2 mihinana akondro raj